Ondersteuning voor leerkrachten (BO en VO), ouders en leerlingen

CTP stopt per 1-1-2024 met alle werkzaamheden. Het is helaas niet meer mogelijk om een aanmelding te doen.

Elk jaar worden er over de hele wereld zo’n 200 miljoen kinderen en jongeren gepest. Slechts 1 op de 5 slachtoffers geeft daadwerkelijk aan gepest te zijn. Veel slachtoffers durven niks te zeggen uit schaamte of uit angst om nog heviger gepest te worden. In Nederland is zo’n 19% van de jongens slachtoffer van pesten. Bij meisjes is dat ongeveer 11%. Bovendien is zo’n 20% van de jongens betrokken bij pesten en zo’n 10% van de meisjes. In een groep van 25 leerlingen zijn dus gemiddeld 4 leerlingen actief betrokken bij pesten.

Pesten is een vorm van agressie waarbij één of meer personen een ander schade toebrengen. Kenmerkend aan pesten is dat het stelselmatig gebeurt, dat de macht ongelijk verdeeld is en dat het slachtoffer zich meestal niet kan verdedigen.

Pesten heeft ernstige gevolgen, hoe langer het duurt, des te schadelijker de invloed voor de geestelijke gezondheid en op het leerrendement van het slachtoffer. Maar dat niet alleen, ook de pester(s) en groepsgenoten lopen schade op.

Leerlingen in het Nederlandse basisonderwijs vertellen slechts in een kwart van de gevallen aan de leraar dat ze worden gepest en in één derde van de gevallen aan hun ouders. De leraar grijpt in veel gevallen niet in omdat pesten moeilijk te signaleren is en omdat de leraar niet altijd bekend is met een effectieve aanpak. Pesten gaat niet vanzelf over maar met goede ondersteuning is het mogelijk om het probleem aan te pakken.

Bekijk de video van ConsultatieTeam Pesten.
Hierin wordt uitgelegd wat de werkwijze is van het team en methode.

Leerkrachten en ouders kunnen voor ondersteuning bij de aanpak van pesten het ConsultatieTeam Pesten inschakelen. Het ConsultatieTeam Pesten bestaat uit vertegenwoordigers van instellingen die samenwerken op het gebied van onderwijs, jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg: twee psychologen van CEDIN (educatieve dienstverlening), een orthopedagoog van Jonx|Lentis, een sociaal-verpleegkundige en een onderwijskundige van de GGD. Zij allen beschikken over specifieke expertise op het gebied van pesten. Op deze site staan mogelijkheden beschreven voor ondersteuning van het ConsultatieTeam Pesten. (CTP)

Deelnemende organisaties: