DOEL VAN HET CTP

Het ondersteunen van leerkrachten, ouders en leerlingen in het basis -en voortgezet onderwijs

Doelgroep

Beroepskrachten die werken met kinderen van 4-19 jaar in de stad Groningen en ouders met kinderen in de leeftijd van 4-19 jaar.