« terug naar ervaringen

De werkwijze en het resultaat zijn van grote invloed geweest

 In ervaringen

Na een moeizame periode in een bovenbouwgroep bij ons op school, waar een aantal kinderen signalen van gevoelens van onveiligheid lieten zien, en er zich meerdere incidenten voordeden, hebben we het consultatieteam pesten ingeschakeld.

Er is vlot ingestoken door de medewerkers van het consultatieteam, in nauwe en prettige samenwerking. Na een zorgvuldige analyse, gesprekken met de leerkrachten, kinderen en ouders, is een plan van aanpak opgesteld. De werkwijze en het resultaat zijn van grote invloed geweest: de dynamiek in de groep is sterk ten positieve veranderd, er deden zich in veel mindere mate incidenten voor, leerkrachten hebben handvaten gekregen die opnieuw toegepast (kunnen) worden, als school heeft het ons belangrijke inzichten verschaft in wat er voor de totale school nodig is om het pedagogisch klimaat te bevorderen. Het lijkt erop dat de positieve resultaten zich ook terug vertalen in verhoogde scores op de SCOL en de veiligheidsthermometer. Al met al kijken we heel positief terug op de deskundige begeleiding van het consultatieteam.

 

Kentalis Tine Marcusschool Groningen