« terug naar ervaringen

Het sociaal emotioneel leren van kinderen

 In ervaringen

Binnen de St Vitusschool in Winschoten geven wij veel aandacht aan het sociaal emotioneel leren van kinderen. Het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen staat bij ons voorop. Vanuit een goed welbevinden en een actieve betrokkenheid komen kinderen tot een optimale groei. Zowel op sociaal emotioneel gebied als op cognitief gebied.

We hebben sinds vorig jaar een methode voor de sociaal emotionele vorming. Deze methode komt uit Finland, de KIVA methode. Door twee keer per jaar bij zowel de leerkrachten als de leerlingen een vragenlijst af te nemen, zien we hoe kinderen zich voelen, of kinderen gepest worden en of ze zich veilig voelen op onze school. Deze lijsten worden besproken met de KIVA coördinator.

Eind vorig schooljaar zagen we in de rapportage dat er in een groep gepest werd. In overleg met de ouders van deze leerling hebben we toen het consultatie team pesten ingeschakeld.

Door middel van observaties, gesprekken met de leerling en met de leerlingen vanuit de steungroep, zien wij nu een vrolijke leerling die weer met heel veel plezier naar school gaat. Twee medewerkers van de GGD hebben vol enthousiasme deze aanpak met de leerlingen besproken en gemonitord. De groepsleerkracht is hier nauw bij betrokken en heeft samen met de medewerkers de interventies op zijn groep toegepast. Ook hebben zij de school algemene tips gegeven hoe je het pedagogisch klimaat kunt verbeteren.

Iedere leerling is voor ons uniek en moet met plezier naar school gaan. De inzet van het consultatieteam heeft hier zeker aan bijgedragen.

 

St Vitusschool in Winschoten