OVER CTP / ERVARINGEN

Hieronder leest u verschillende ervaringen over het CTP.

De samenwerking met een lid van het Consultatieteam Pesten hebben we als zeer prettig ervaren. Wij hebben waardevolle adviezen gekregen om gezamenlijk
In een bovenbouwgroep bij ons op school was sprake van een onveilig klimaat. De aandacht in deze groep ging vooral
"Nadat we zelf al veel hadden gedaan aan structureel pestgedrag en het verbeteren van de groepsdynamiek binnen een groep uit
Binnen de St Vitusschool in Winschoten geven wij veel aandacht aan het sociaal emotioneel leren van kinderen. Het welbevinden en
We hebben voor onze school het consultatieteam pesten om hulp gevraagd om mee te kijken en te denken bij een
Na een moeizame periode in een bovenbouwgroep bij ons op school, waar een aantal kinderen signalen van gevoelens van onveiligheid
Het consultatieteam pesten heeft ons meer inzichten gegeven in groepsdynamica. We hebben ervaren dat de steungroepaanpak echt werkt. De kinderen