« terug naar ervaringen

Samen met het CTP

 In ervaringen

“Nadat we zelf al veel hadden gedaan aan structureel pestgedrag en het verbeteren van de groepsdynamiek binnen een groep uit de middenbouw, hebben we in de tweede helft van het schooljaar het Consultatieteam Pesten voor deze groep ingeschakeld toen duidelijk werd dat het pestgedrag bij een paar kinderen weer de kop opstak.

De twee begeleiders van het CTP hebben gesprekken gevoerd met de leerkrachten,  intern begeleider en met de betrokken leerlingen. De kinderen maakten duidelijke afspraken in de gesprekken en de leerkrachten hielden vinger aan de pols. Samen met het CTP werd dit geëvalueerd.

Gerichte oefeningen met de gehele groep en het voor- en nabespreken van de vrije momenten (pauzes) heeft de sfeer in de groep sterk verbeterd.

Aan het einde van het schooljaar kon de groep naar de volgende leerkracht overgedragen  worden met een positieve sfeer waar kinderen zich veilig en prettig voelden.

Op de achtergrond blijft het CTP beschikbaar zodat we direct in kunnen grijpen mocht dat nodig zijn. De samenwerking met het CTP hebben we ervaren als een welkome ondersteuning en de samenwerking is heel harmonieus verlopen.”

Ineke van der Heijden
intern begeleider

St. Michaëlschool, Groningen