« terug naar ervaringen

We kijken positief terug op de begeleiding

 In ervaringen

In een bovenbouwgroep bij ons op school was sprake van een onveilig klimaat. De aandacht in deze groep ging vooral naar leerlingen voor wie al specifieke begeleiding was ingezet. Met behulp van het Consultatieteam Pesten (CTP) hebben we gewerkt aan de sfeer, interactie en werkwijze in de groep en op het plein. Door de inzet van steungroepen konden we koersen op een goed klimaat, waarin elk kind een positieve rol heeft. De kinderen werden zich bewust dat anderen helpen of blij maken soms in heel kleine dingen zit. Gevoelens van gepest worden kunnen hiermee worden voorkomen en de veiligheid neemt weer toe.
Met de informatie de we als school aanleverden, de observaties door het CTP en gesprekken met leerkrachten en leerlingen is vlot een analyse gemaakt, waaruit een plan van aanpak voortkwam. De werkwijze wordt nu doorgezet naar de leerkrachten. We kijken positief terug om de snelle en deskundige begeleiding van het CTP.

José Horst,
Damschool, Uithuizermeeden